MAKE OVER UREDA

New make over office in Biograd

Napravili smo mali MAKE OVER ureda prema novim standardima, triM Nautica stvara prepoznatljiv imidž te omogućava još kvalitetniju i bržu uslugu za korisnika.

Prostor u kojem radimo nije samo važan za kvalitetno obavljanje usluga prema našim strankama, nego i za ugodnu radnu atmosferu koja podiže produktivnost i zadovoljstvo radnika.